Матеріали для складання первинного кваліфікаційного оцінювання. Частина 3. Посібник для суддів
Матеріали для складання первинного кваліфікаційного оцінювання. Частина 3. Посібник для суддів

Матеріали для складання первинного кваліфікаційного оцінювання. Частина 3. Посібник для суддів

150.00  грн

Посібник для суддів місцевих господарських судів

До третьої частини посібника «Матеріали для складання первинного кваліфікаційного оцінювання» увійшли постанови відповідних Судових палат Верховного Суду України та рішення Європейського суду з прав людини, покликані допомогти у підготовці до складання первинного кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих господарських судів, які розглядають усі категорії справ по господарських спорах.
Видання містить п’ять розділів, на шмуцтитулах до яких зазначено категорії господарських справ, а на початку кожного з них подано перелік завдань для проведення анонімного письмового тестування із зазначенням сторінок, на яких опубліковані ті чи інші постанови або рішення.
Постанови та рішення, на які є посилання у переліках завдань в усіх п’яти розділах цього видання, наведено у тому розділі, де вони зустрічаються вперше.
До третьої частини посібника для суддів включені постанови відповідних Судових палат Верховного Суду України та рішення Європейського суду з прав людини, покликані допомогти у підготовці до складання первинного кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих господарських судів Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.
Книга необхідна, в першу чергу, суддям для переатестації, яка проходить по всій Україні.
Кваліфікаційне оцінювання проводиться у формі письмового викладу суддею усталених правових позицій Верховного Суду і практики Європейського суду з прав людини. Виконання практичного завдання зведене до обговорення на засіданні змодельованої справи.

Харків : Золоті сторінки, 2016. — 368 с.
Формат А4, м’яка обкладинка, офсетний папір, мова — українська.

Видавництво:Золоті сторінки